Poglądy i opinie

Najpierw reaktywnie - analiza przyczyn niespójności procesów biznesowych

Punktem wyjścia do realizacji projektów usprawnień powinno być zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb i istniejących problemów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem komplementarnych, rzetelnych metod. Muszą one być jednoznacznie zdefiniowane, zrozumiałe oraz powszechnie akceptowane przez organizację. Są to kluczowe aspekty fazy inicjalizacji tego typu przedsięwzięć. Symptomem braku spójności procesów wywołanej określonymi problemami przedsiębiorstwa jest niespełnianie oczekiwań jego klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
Niespójność procesu może rozumiana jako efekt negatywnego oddziaływania czynników wewnętrznych na wydajność i prawidłowy przebieg procesu. Do indetyfikacji przyczyn niespójności procesów biznesowych można wykorzystać podejście reaktywne. Może ono stanowić uzupełnienie praktyk zawartych w modelach dojrzałości i mapach drogowych doskonalenia procesów, szczególnie na pierwszym i drugim poziomie dojrzałości procesów organizacji.

Patrz: Jurczuk, A. (2016). Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych. Przegląd Organizacji, (3), 42-48.