Oferta współpracy

Obszary współpracy naukowo-badawczej i projektowej

W ramach AMP2 zapraszamy do realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych, badawczych, rozwojowych, przygotowywania publikacji naukowych w następującym zakresie:

  • zarządzania procesami w przedsiębiorstwie,
  • dokumentacji i modelowania procesów biznesowych,
  • oceny dojrzałości procesowej organizacji.

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane przedstawioną tematyką oraz jednostki badawczo-naukowe prowadzące prace z przedstawionego zakresu.

Zapraszamy także do zamieszczania publikacji i wymiany doświadczeń  z przedmiotowego zakresu na stronie AMP2.

 

PROGRAM CERTYFIKACJI PRAC DYPLOMOWYCH I STAŻY

Podstawowym celem programu jest umożliwienie studentom Wydziału Inżynierii Zarządzania zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk specjalistycznych. Planowany zakres współpracy obejmuje również innowacyjny w skali regionu program certyfikacji prac dyplomowych.
Certyfikacji podlegają prace dyplomowe realizowane przez studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Programem objęte są prace dyplomowe, których tematyką będą zainteresowane przedsiębiorstwa, organizacje czy też urzędy administracji funkcjonujące na Podlasiu. Priorytetową tematyką prac są innowacyjne metody zarządzania przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  • zarządzanie procesami,
  • modelowanie i symulacja procesów biznesowych,
  • zarządzanie projektami,
  • innowacje,
  • zarządzanie wiedzą,
  • zarządzanie wymaganiami i zmianą.

Dzięki programowi studenci mają wyjątkową szansę na zdobycie doświadczenia w rozwiązywaniu realnych problemów, przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz nawiązania kontaktów z firmami, co może zaowocować zdobyciem przez absolwentów Wydziału Zarządzania interesującej pracy. Efektem wspólnych działań w tym zakresie powinno być podniesienie poziomu merytorycznego studentów oraz dostosowanie profilu kształcenia do wymagań podlaskich przedsiębiorstw. W przyszłości przewiduje się włączenie do programu liczące się w regionie przedsiębiorstwa oraz jednostki administracji publicznej i samorządowej. Program ten jest także odpowiedzią Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu informatyki gospodarczej, logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem.

Koordynator programu:
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. PB

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka

Pliki do pobrania:
Certyfikacjaregulamin.pdf