Rola i zadania AMP2

Celem Akademii Modelowania Procesów i Projektów (AMP2) jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat podejścia procesowego i metodyki zarządzania procesami i projektami w organizacjach, a także promocja i popularyzacja tych zagadnień w środowisku biznesowym i naukowym. Rolą AMP2 jest też inicjowanie wspólnych prac badawczych, rozwojowych.

AMP2 to  platforma wymiany doświadczeń, prezentacji opracowań i pomysłów dotyczących zarządzania procesami i projektami. Rolą portalu jest także promocja i popularyzacja wyników prac badawczych prowadzonych przez uczestników Akademii oraz jej partnerów biznesowych.

Koordynator AMP2:

dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. PB

Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Białostocka

Profil zawodowy: patrz