Polecane publikacje

Publikacje z zakresu zarządzania procesami i projektami

 

   

 
 • Jeston J., Nelis J.,  Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, BUTTERWORTH HEINEMANN, 2008
 • Laguna M., Marklund J., Business Process Modeling, Simulation and Design, Prentice Hall, 2004
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
 • Obłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
 • Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008.
 • Rummler G. A., Brache A. P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2006.
 • Nosowski A. Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, Wydawnictwio C.H. Beck 2010.
 • Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 • Bitkowska A. A., Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Difin, 2013.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2016.
 • McCormack K. P., Johnson W. C., Supply chain networks and business process orientation: advanced strategies and best practices. CRC Press, 2016.
 • Reijers H i in., Business process management. Istota zarządzania procesami biznesowymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
 • Misiak Z., Modelowanie procesów biznesowych. BPMN 2.0 od podstaw, OnePress, 2023