Gdzie tkwi problem? Źródła niespójności procesów biznesowych

2017-08-05

Pomijanie, bądź marginalizowanie identyfikacji słabych i mocnych stron oraz ich oddziaływania na realizację procesów przedsiębiorstwa jest jedną z kluczowych przyczyn niepowodzeń projektów ich doskonalenia. Powoduje to powstawanie szeregu niespójności procesów, które w efekcie utrudniają spełnianie oczekiwań klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Wystąpienie niespójności może wpływać na zdolność osiągania założonej wydajności, a w konsekwencji uniemożliwiać realizację celów przedsiębiorstwa.

Źródłem niespójności może być sposób wykonywania, organizacji lub też postrzegania procesu przez jego uczestników. Ponadto, może to być stosowanie nieadekwatnych metod pomiaru stopnia realizacji celów, a także niewłaściwy sposób wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Do typowych źródeł problemów zalicza się również model współpracy między poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, a także niewystarczające kompetencje oraz brak standardów pracy i komunikacji pracowników na stanowiskach roboczych. Główne przyczyny wystąpienia niespójności wiążą się zatem zazwyczaj z postawami organizacyjnymi pracowników i ich podejściem do podejmowania bądź zaniechania decyzji. Pośrednie, tzw. ukryte przyczyny niespójności są związane najczęściej z systemem wspierającym funkcjonowanie organizacji i wynikają z nieadekwatności/braku właściwych procedur, szkoleń czy też systemów motywacyjnych.

Problematyka ta jest omówiona szerzej w artykule: Jurczuk, A. (2017). Wieloaspektowe podejście do klasyfikacji źródeł niespójności procesów biznesowych. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 40-47.