Niespojność vs. spójność - dwa oblicza orientacji procesowej

2021-09-01

Podstawą skutecznej i efektywnej transformacji procesowej przedsiębiorstwa powinno być dążenie do zachowania spójności wdrażania zasad i założeń podejścia procesowego do zarządzania z uwarunkowaniami funkcjonowania organizacji tj. jej zdolnościami uwarunkowanymi sytuacyjnie. Kluczowym wyzwaniem w tym kontekście staje się identyfikacja i zrozumienie źródeł braku takiej spójności na poziomie procesów biznesowych, które stanowią kanwę reorientacji procesowej. Występujące w procesach biznesowych niespójności determinują bowiem zarówno kierunek jak i zakres niezbędnych zmian związanych z kształtowaniem procesowej ewolucji organizacji i zapewniających w efekcie osiągnięcie pożądanego poziomu dojrzałości procesowej przez przedsiębiorstwo.

Głównym celem monografii jest prezentacja koncepcji niespójności procesów biznesowych oraz identyfikacja ich źródeł i opracowanie kryteriów ich typologii

Pełny tekst publikacji: pobierz

DOI: 10.24427/978-83-65596-93-2

ISBN: 978-83-65596-92-5
eISBN: 978-83-65596-93-2