III Sympozjum BPM w Sopocie

2023-07-10

W dniu 23 października 2023 roku odbędzie się III Sympozjum BPM w Sopocie. Jest ono kontynuacją serii spotkań naukowych, które odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Celem spotkania jest integracja środowiska naukowego zainteresowanego problematyką zarządzania procesami (BPM).

W programie III Sympozjum BPM przewidywane jest przedstawienie aktualnych wyników badań związanych z BPM, prezentacja przedsiębiorstw wspierających procesy dydaktyczne związane z zarządzaniem procesowym realizowane na uczelniach.

Jego organizatorami są Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach współpracy Uczelni Fahrenheita.