Nowości wydawnicze z zakresu BPM

2010-07-28

Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji,  stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Wyjściem na przeciw oczekiwaniom zarówno uczelni wyższych kształacących studentów w przedmiotowym zakresie oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy jest nowa książka Pana dr Adama Nosowskiego Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych (Wydawnictwio C.H. Beck 2010).

 

Książka zawiera podstawy wiedzy na temat koncepcji zarządzania procesami (BPM – Business Process Management) oraz uwarunkowań jej stosowania przez podmioty sektora finansowego. Kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych wyzwaniami stojącymi przed kadrą zarządzającą współczesnymi podmiotami rynku finansowego. Może być ciekawą lekturą dla studentów specjalistycznych kursów w ramach studiów podyplomowych oraz stanowić uzupełnienie dla wszelkich przedmiotów odwołujących się do koncepcji zarządzania procesami i jej wsparcia informatycznego. Zaprezentowany w książce materiał merytoryczny i aplikacyjny stanowi solidną bazę do dalszej eksploracji tej aktualnej i interesującej tematyki.

Autor jest pracownikiem Katedry Bankowości funkcjonującej w ramach Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.