Myślenie sieciowe rozwija

2010-10-01

"(...) Myśl jest czymś nieuchwytnym, bytem niewidzialnym charakteryzującym inteligencję człowieka. (...) Pojedyncza myśl zawiera zaledwie cząstkę tego, co człowiek chce wyrazić. Książka, utwór muzyczny to już zbiory myśli. Propozycja rozwiązania jakiegoś problemu musi się opierać na myślowym ogarnięciu zagadnienia, a potem na przedstawieniu propozycji decyzyjnych. Ogarnięcie zagadnienia można sobie wyobrazić jako skomplikowaną sieć powiązań między zarówno znanymi, jak i odkrywanymi w tym procesie elementami. Sformułowanie „myślenie sieciowe”, czyli obejmujące swoim zasięgiem jakiś problem, ma zatem istotne uzasadnienie (...)".

Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010