Marketing a zarządzanie...

2010-12-07

"(...) Autorzy książki udowadniają, że znacznie ważniejsze od tego, co się mówi, jest to, jak się mówi. Tłumaczą, że zarządzanie należy do sfery realnej, a marketing do sfery mentalnej; zarządzający chcą coraz lepszych, a marketingowcy zróżnicowanych produktów; zarządzający wyrażają swoje myśli słowami, a marketingowcy pokazują wizje przedsięwzięć. Na pytanie, jak to wszystko pogodzić, można znaleźć odpowiedź w prezentowanej książce (...)."

Wojna marketingu z zarządzaniem”          
Al Ries i Laura Ries
PWE, Warszawa, 2010

 

Przeczytaj opinie o książce