Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw

2012-03-12

Kurier Poranny oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką przeprowadziła kolejną edycję rankingu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa województwa podlaskiego „Innowacje 2011”.

Członkami kapituły konkursu są pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej zajmujący się problematyką rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział: dr Monika Walicka, dr inż. Ireneusz Jakuszewicz, dr inż. Wiesław Urban i dr inż. Arkadiusz Jurczuk.

Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw – wywiad z dr inż. Arkadiuszem Jurczukiem zamieszczony na łamach Kuriera Porannego.