Adonis CE

2012-10-02

Grupa BOC udostępniła darmowe narzędzie do zarządzania procesami - ADONIS:CE. Dostępna od 2011 roku wersja 2.0 tego narzędzia umożliwia modelowanie procesów w standardzie BPMN 2.0. Udostępniona wersja umożliwia kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi.

Informacja o narzędziu: www.boc-group.com

Pobranie: www.adonis-community.com

 

Podobne działania podjął także dostawca innego oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami biznesowymi - Software AG (ARIS Express).

Informacje o programie: www.ariscommunity.com