Projekty innowacyjne w sektorze MSP

2013-05-05

Osiągnięcie i utrzymanie przez przedsiębiorstwo odpowiedniej pozycji na rynku wymusza jego ciągły rozwój. Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje. Uważa się, że dzięki innowacjom następuje poprawa i unowocześnienie procesów wytwórczych, wzrost jakości wyrobów i ich konkurencyjności, udoskonalenie organizacji i metod pracy, zlikwidowanie barier i aktywizacja zasobów, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz poprawa organizacji i zwiększenie wydajności opartej na bardziej nowoczesnym wyposażeniu technicznym. Zmiany te oznaczają realizację projektów, których celem byłyby innowacje produktowe, procesowe czy technologiczne.

Korzyści osiągane poprzez realizację projektów innowacyjnych w podlaskich MSP

dr inż. Krzysztof Dziekoński

Przeczytaj cały artykuł