Narzędzia do modelowania procesów

2014-12-01

 

Jedną z istotnych barier dokumentowania i analizy procesów wskazywanych przez organizacje jest dostępność i koszt specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających modelowanie procesów biznesowych. Podkreśla się także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu szkoleń i certyfikacji członków zespołów procesowych i projektowych. Zatem dlaczego nie sięgnąć po bezpłatne narzędzia do modelowania procesów.
Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie organizacji podejściem procesowym coraz więcej dostawców oferuje bezpłatnie oprogramowanie wspomagającego zarządzanie procesami. Należą do nich m.in. BOC Information Technologies Consulting AG, Software AG, Bizagi, Colosa Inc.).
Przykłady oprogramowania:
 
ADONIS:Community Edition (BOC Information Technologies Consulting AG),
ARIS Express (Software AG),

ProcessMaker (Colosa Inc.).