Rola i efekty wdrożenia modelu CMMI

2015-01-23

Wyniki analiz prowadzonych przez BPTrends wskazują, że 31% respondentów traktuje Business Process Management (BPM) jako jedną z kluczowych metodyk zarządzania współczesną organizacją. BPM jest  postrzegane przez większość badanych menadżerów (41%) jako metodyka typu top-down umożliwiająca efektywne organizowanie, zarządzanie i pomiar przedsiębiorstwa. Według badań Towersa i Schurtera ponad 80% wiodących organizacji o zasięgu światowym uczestniczy w projektach związanych z wdrożeniem podejścia procesowego. Zainteresowanie przedsiębiorstw podejściem procesowym przekłada się na wzrost popularności modeli dojrzałości procesowej. Analizując publikacje i raporty powdrożeniowe z przedmiotowego zakresu można zidentyfikować ponad 40 uznanych standardów, przy czym ich ogólna liczba, zdaniem m.in. Prezesa Association of Business Process Management Professional, przekracza 150. Niewątpliwie jednym z najlepiej „rozpoznawalnym” modelem dojrzałości jest Capability Maturity Model Integration (CMMI).
Wyniki badań przeprowadzonych przez Software Engineering Institute (SEI) wskazują, że większość organizacji wykorzystujących model CMMI znajduje się na drugim i trzecim poziomie dojrzałości. Najwyższe poziomy dojrzałości są domeną organizacji zatrudniających powyżej 2000 pracowników. Wśród przedsiębiorstw poddanych audytowi ponad 50% to podmioty z USA (1871 firm) i Chin (1729 firm). Według danych SEI liczba organizacji z Polski poddanych ocenie nie przekracza 10 (wynik zbliżony do pozostałych krajów europejskich).
 
ROLA MODELU CMMI W ORGANIZACJACH PROCESOCENTRYCZNYCH