Oddział TNOiK w Białymstoku

2015-09-30

30 września 2015 r. odbyło się walne założycielskie zebranie oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa TNOIK w Białymstoku.

Celem powołania Oddziału są wspólne prace badawczo-rozwojowe (Horyzont 2020, programy NCBIR), a przede wszystkim stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego doskonalenia na bazie najlepszych praktyk. Byłaby to także podstawa stworzenia platformy współpracy z podlaskimi przedsiębiorstwami w zakresie rozwoju organizacji i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania.

Skład Zarządu i Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku:

Prezes Zarządu: dr inż. Arkadiusz Jurczuk

Wiceprezesi Zarządu: dr hab. inż. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. PB, mgr inż. Mirosław Leśniewski

Przewodniczący Rady Naukowej : prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej: dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. PB

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa powstało w 1925 roku jako jedna z pierwszych tego typu organizacji na świecie. Założycielem Towarzystwa był Profesor Karol Adamiecki, pionier teorii organizacji, a także współzałożyciel Światowej Rady Zarządzania (World Management Council - CIOS).

 

Zapraszam Państwa do współpracy i współtworzenia nowego Oddziału TNOiK.

 

Kontakt:

Arkadiusz Jurczuk

Wydział Zarządzania

Politechnika Białostocka