Impulsy do zmian - wdrożenie BPM

2015-11-07

Czynnikiem inicjującym wdrożenie podejścia procesowego jest najczęściej dążenie do redukcji kosztów działalności lub konieczność poprawy funkcjonowania procesów w celu podniesienia spójności, efektywności organizacji. Powodami wdrożenia podejścia  procesowego są również konieczność spełnienia nowych wymagań (standardów, praktyk) narzucanych przez regulatora czy też wdrożenie, aktualizacja systemów IT, a także planowane fuzje i przejęcia. Rodzaj impulsu do zmian (wdrożenia podejścia procesowego) zależy od bieżącej sytuacji oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

© All Rights Reserved
 
Prezentacja i omówienie szczegółowych wyników badań w artykule: