Metody i narzędzia zarządzania procesowego

2016-05-24

W dniu 20 maja 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka". Celem konferencji była systematyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesami.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów. Przewodniczącymi Komitetu Naukowo-Organizacyjnego były prof. nadzw. dr hab. inż Agnieszka Bitkowska oraz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss.