Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku

2016-12-13

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 r. zarejestrowano Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) w Białymstoku. Oddział działa przy Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Warto podkreślić, że Oddział TNOiK w Białymstoku działa w strukturze Towarzystwa od ponad 50 lat. Został powołany w dniu 1 lipca 1962 roku uchwałą Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.

Prezesem reaktywowanego Oddziału jest dr inż. Arkadiusz Jurczuk (Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej). Funkcje wiceprezesów Zarządu Oddziału TNOiK w Białymstoku pełnią Pani dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. PB (Wydział Zarzadzania, Politechnika Białostocka) i Pan Mirosław Leśniewski (dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku). Prace badawczo-naukowe Oddziału TNOiK w Białymstoku są koordynowane przez Radę Naukową nadzorowaną przez Pana prof. dr hab. inż. Joanicjusza Nazarko i Panią dr hab. inż. Joannę Ejdys, prof. nzw. PB (Wydział Zarzadzania, Politechnika Białostocka).

Głównym celem reaktywowania Oddziału TNOiK w Białymstoku jest budowa regionalnej platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego doskonalenia na bazie najlepszych praktyk z zakresu kierowania i doskonalenia organizacji. Celem funkcjonowania Oddziału jest też stworzenie sieci współpracy z podlaskimi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji i samorządu.  

Zapraszamy do współpracy.

Informacje o Oddziale: patrz