Certyfikacja kompetencji procesowych

2017-01-26

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji i ich zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu zarzadzania procesami Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej wspólnie z BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o. uruchomił Program Certyfikacji Procesowej. Jego celem jest podnoszenie kompetencji biznesowych studentów z zakresu zarządzania procesami poprzez poszerzenie ich wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych. Udział w Programie umożliwia także studentom poznanie praktycznych aspektów zarządzania procesami wynikających z doświadczeń, wdrożeń oraz szkoleń realizowanych przez BOC.

I tura szkoleń zostanie zainicjowana w marcu 2017 r. Szczegóły i zasady udziału w programie certyfikacji na stronie Wydziału Zarządzania PB oraz stronie BOC.

Koordynatorem Programu Certyfikacji Procesowej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej jest dr inż. Arkadiusz Jurczuk.

Szczegóły programu: patrz

Organizator programu: Akademia Procesowa BOC