Certyfikacja kompetencji procesowych

2022-11-07

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji i ich zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu zarzadzania procesami Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej wspólnie z BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o. uruchomia kolejna edycję Programu Certyfikacji Procesowej.

Jego celem jest podnoszenie kompetencji biznesowych studentów z zakresu zarządzania procesami poprzez poszerzenie ich wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych. Udział w Programie umożliwia także studentom poznanie praktycznych aspektów zarządzania procesami wynikających z doświadczeń, wdrożeń oraz szkoleń realizowanych przez BOC.

Szczegóły i zasady udziału w programie certyfikacji na stronie Wydziału Zarządzania PB oraz stronie BOC.

Koordynatorem Programu Certyfikacji Procesowej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej jest dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

Szczegóły programu: patrz

Organizator programu: Akademia Procesowa BOC