Certyfikaty Kompetencji Procesowych - edycja 2018

2018-09-03

Kolejna tura szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji procesowych zorganizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zakończyła się ponownie dużym sukcesem jego studentów. Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali Certyfikaty Kompetencji Procesowych autoryzowane przez BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Celem programu jest podnoszenie kompetencji biznesowych studentów z zakresu zarządzania procesami poprzez poszerzenie ich wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych. Udział w Programie umożliwia także studentom poznanie praktycznych aspektów zarządzania procesami wynikających z doświadczeń, wdrożeń oraz szkoleń realizowanych przez BOC.

Szczegóły i zasady udziału w programie certyfikacji na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB oraz stronie Akademii Procesowej BOC.

Koordynatorem i certyfikowanym wykładowcą Programu Certyfikacji Procesowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania  Politechniki Białostockiej jest dr inż. Arkadiusz Jurczuk.