Wyzwania zarządzania 5.0

2018-11-30

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów warsztatowych pt. Wyzwania zarządzania 5.0.

Celem seminariów jest stworzenie platformy do dyskusji na temat wyzwań stojących przed organizacjami w dobie digitalizacji i automatyzacji, deficytu kapitału społecznego oraz ciągłej potrzebie adaptacji do zmieniających się oczekiwań klientów i kooperantów. Z założenia seminaria służą wyminie wymiany doświadczeń z tego zakresu pomiędzy reprezentantami różnych środowisk naukowych oraz przedstawicielami biznesu i administracji.

Organizatorem seminarium jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Patronat medialny nad seminarium sprawuje Przegląd Organizacji.

W 2018 roku zaplanowano trzy edycje seminarium:

  • 31 października 2018 r.,
  • 28 listopada 2018 r.,
  • 18 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów wystąpień. Propozycje tematów wystąpień należy przesłać na adres: tnoik.bialystok@pb.edu.pl.

Najciekawsze prace, wskazane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w Przeglądzie Organizacji. Czasopismo prezentuje kluczowe dla współczesnego zarządzania zagadnienia. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny MNiSW przyznało mu 13 punktów.

Seminarium odbędzie się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i dyskusji pracowników przedsiębiorstw i administracji.