Goldratt - "rzeźnik świętych krów"

2014-11-23

 

Dr Eliyahu M. Goldratt, twórca teorii ograniczeń uznany przez magazyn Fortune za „guru biznesu”, określany jako „rzeźnik świętych krów” (za MintBooks) prowokuje do przełamania tradycyjnych schematów myślenia na temat zarządzania organizacją. Istotę koncepcji bardzo dobrze odzwierciedla stwierdzenie samego Autora:
 
„(…) Uśmiecham się i zaczynam liczyć na palcach:
Raz, ludzie są dobrzy.
Dwa, każdy konflikt może być usunięty.
Trzy, każda sytuacja, nieważne jak na pierwszy rzut oka złożona, jest niezwykle prosta.
Cztery, każdy stan może być istotnie ulepszony i nawet niebo nie jest tu ograniczeniem.
Pięć, każdy człowiek może osiągnąć pełnię życia.
Sześć, rozwiązanie korzystne dla wszystkich zawsze istnieje.
Mam wyliczać dalej? …”
Eliyahu M. Goldratt, Efrat Goldratt-Ashlag, Wolność wyboru, MinBooks, 2011
 
Teoria ograniczeń (Theory of Constraints, TOC) została opracowana w latach 70-tych XX wieku przez Dr Eliyahu M. Goldratta. Opracowana przez Goldratta teoria wykorzystuje podejście systemowe do rozwiązywania problemów organizacji poszukując odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania:
1. Co należy zmienić?
2. W co należy zmienić?
3. Jak należy to zmienić?
Eliyahu Goldratt wskazuje, że każdy skomplikowany system jakim jest organizacja jest pewnym zbiorem elementów zależnych od siebie, funkcjonującym jak „naczynia połączone”. Zatem aby wpłynąć na system wystarczy wpłynąć na niewielką liczbę jego podsystemów. Punktem wyjścia procesu wdrażania zmian jest identyfikacja elementów, które odpowiadają za funkcjonowanie systemu oraz związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi a systemem. Elementy te w teorii TOC określane są jako ograniczenia. Poszukując ograniczeń należy koncentrować się na przyczynach a nie na skutkach.