Pozytywna motywacja pracowników

2014-06-24

 

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa w 142 krajach tylko 13% pracowników na całym świecie deklarują zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę (objęto badaniami ok. 180 milionów pracowników). Tylko jeden na ośmiu pracowników odbiera pozytywnie, dzięki m.in. istniejącemu w organizacji systemowi motywacji, relacje związane z wykonywaną pracą.
 
Sprawdź, czy jesteś motywowany pozytywnie:
 
1.      Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
2.      Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy?
3.      Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
4.      Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub byłem pochwalony za swoją pracę?
5.      Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę?
6.      Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał?
7.      Czy w pracy liczy się moje zdanie?
8.      Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
9.      Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie?
10. Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela?
11. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

 

Źródło: opracowano na podstawie Wagner R., Harter J. K., . 12: The Elements of Great Managing, The Gallup Organization, Washington, D.C, 2006; Raportu State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, 2013.