Role w zespole projektowym

2015-03-20

Wśród dziesięciu najbardziej dotkniętych niedoborem talentów zawodów znajduje się menadżer projektu. W 2010 roku był on na drugim miejscu, w 2012 r. – zajmował ósme miejsce w rankingu poszukiwanych w Polsce pracowników (ManpowerGroup, 2013). W celu określenia potencjalnych ról w zespole projektowym jego poszczególnych członków wykorzystuje się standardowe bądź kompleksowe metody oceny ich komptencji.

 
Jednym z narzędzi wykorzystywanych do diagnozowania ról w zespole projektowym jest Belbin Team Inventory Method (BTIM), tzw. test Belbina (patrz Belbin M., Management Teams: why they succeed or fail). Test ten pozwala na identyfikacje dziewięciu typowych ról, jakie mogą przyjmować członkowie zespołu. Z przeprowadzonych przez Belbina badań wynika, że osoby pracujące zespołowo wykazują zazwyczaj tendencję do przyjmowania jednej dominującej roli, ale mogą też w zależności od sytuacji pełnić dwie lub trzy inne uzupełniające role.
 
Sprawdź, czy możesz być spokojnym pewnym siebie liderem projektu, czy też dominującym, dynamiczmym i towarzyskim manipulatorem. Dzięki dostepnym on-line kwestionariuszom można sprawdzić jaką rolę będziemy pełnili w zespole projektwym i czy umiemy pracować z innymi...